http://mediastore.bording.se/webnative/listdir
Om_Kronleins.html
Kontakt.html
http://www.kronleins.se

Nu kan du ladda ned bilder från vår server. Du kan ladda ned hög- och lågupplösta bilder, dokument, typsnitt med mera.


» logga in för att komma till mediabanken.


L Ö S E N O R D  O C H  B E H Ö R I G H E T


Med ditt lösen loggar du in på vår server och väljer vilka bilder som du vill ladda ned till din hårddisk. Det finns olika behörighetsnivåer så att man endast kan komma åt de bilder/dokument som är till nytta för användaren.


G Ä S T L O G I N


Användarnamn: Kronleins_user1

Lösenord: KB_user1


L A D D A  N E R  B I L D E R  O C H  D O K U M E N T


Efter det att du har loggat in med användarnamn och lösenord ser du de volymer som är tillgängliga för dig, här kan du välja att manuellt titta igenom vad som finns eller söka efter en specifik bild via sökfunktionen.