Ansvarig för Mediabanken

Annika Dahlin

Phone: 035-17 60 74

E-mail: annika.dahlin@kronleins.se


Besök: Västervallvägen 2

Post: Box 253, 301 07 Halmstad

Web: www.kronleins.se

Växel: 035-17 60 00

Fax: 035-17 60 71

startsida.html
http://mediastore.bording.se/webnative/listdir
Om_Kronleins.html
http://www.kronleins.se